Europejski Kongres Gospodarczy '2015

NEWS

Trzeba przekonać młodych do wiary w Polskę

wnp.pl (Tomasz Elżbieciak) |25-04-2015
Debacie przysłuchiwali się młodzi ludzie. Fot. PTWP

Nie należy łudzić się, że młode pokolenie - mając lepsze perspektywy ekonomiczne w Europie Zachodniej - zacznie wracać z emigracji zarobkowej. Bez stworzenia odpowiednich zachęt i włączenia młodych w życie publiczne duża część z nich nadal będzie wybierać emigrację.

O perspektywach ludzi młodych w Polsce, a także w Unii Europejskiej mówiono podczas debaty „Młodzi liderzy o przyszłości Europy”, która odbyła się w ramach siódmej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dyskusja była częścią projektu EEC - Liderzy Przyszłości (EEC - Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym.

Gniew młodych

Paweł Grzegorczyk, student UJ i członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, zaznaczył, że „młode pokolenie jest wkurzone na Polskę”. Wysokie bezrobocie oraz niskie zarobki w stosunku do kosztów życia są katalizatorem emigracji zarobkowej.

Potrzebne jest szybkie zdefiniowanie problemów młodego pokolenia i wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Trzeba pamiętać o perspektywie po 2020 r., gdy skończą się duże środki unijne dla polskiej gospodarki.

Grzegorczyk podkreślił, że Polska, pozbawiona zewnętrznego bodźca w postaci dotacji z UE, a także zmagającą się z problemami demograficznymi i niską innowacyjnością, może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Kamil Pruchnik, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prezes stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę, przestrzegał, że Polsce może zagrażać zjawisko pułapki średniego dochodu, które stało się przyczyną problemów wielu państw rozwijających się.

Uwolnić energię

Zdaniem Pruchnika, należy uruchomić pakiet działań, które zaczną działać jednocześnie i uwolnią niewykorzystaną energię młodych ludzi. Właśnie ta energia może dać rozwój na kolejne dekady.

Pruchnik zwrócił też uwagę, że młodzi przedsiębiorcy potrzebują odpowiednich instytucji, które służyłyby im wsparciem. Podkreślił, że tacy globalni giganci jak Google czy Facebook u swoich początków też z takiej pomocy korzystali.

Janusz Dramski, przewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz manager w Akceleratorze Startupowym Business Link Katowice, zaznaczył, że zarówno polskie, jak i unijne prawo, jest przeregulowane.

Młodzi przedsiębiorcy nie chcą tracić swojej energii w urzędach, dlatego w Polsce oraz innych krajach UE powstają manifesty z propozycjami zmian w ustawodawstwie. Dramski przyznał, że wszędzie istnieją trudności z przebiciem się z tymi postulatami.

Paweł Michalski, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi, stwierdził, że kluczowym wyzwaniem dla rządzących jest znalezienie rozwiązań, które zachęcą młodych do powrotu z emigracji.

Jednocześnie Michalski ocenił, że Polacy są „przeszkoleni” - zbyt wielu wierzy, że dyplom wyższej uczelni daje sukces. Odbudowa i promocja szkolnictwa zawodowego to wskazany kierunek działania.

Kamil Kania, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nie miał złudzeń, że młodzi zaczną wracać do Polski nie mając lepszych perspektyw na rynku pracy lub we własnym biznesie.

Ján Michalčák, student University College London i alumn Fundacji Zdenka Bakali oraz Aspen Institute Prague, zaznaczył, że problemy młodych ludzi są podobne w całej UE, dlatego unijni politycy muszą zdecydować się, w którym kierunku ma zmierzać Europa.

Więcej wiary

Jakub Karnowski, prezes PKP, ocenił, że obecne pokolenie młodych ludzi ma najlepsze warunki w historii, aby odnieść sukces - można swobodnie wyjeżdżać i mimo pewnych trudności zakładać firmy.

Dlatego, jak mówił Karnowski, u wielu młodych potrzeba „mniej lamentu, więcej działania”. Posłużył się też przykładem grupy PKP, w której w ostatnich latach znalazło pracę ok. 200-300 zdolnych absolwentów uczelni.

Jak mówił Karnowski, kiedyś dla młodych było „obciachem” pracować w PKP, a obecnie dyrektor nadzoru właścicielskiego w tej w spółce ma 28 lat.

Prezes wskazał, że grupa PKP to jeden z ostatnich obszarów dużych reform w Polsce, dlatego młodzi ludzie, którzy są zaangażowani w ten proces, mogą śmiało mówić, że zmieniają Polskę.

Michał Kuczmierowski, dyrektor programu Santander Universidades, prowadzonego przez Bank Zachodni WBK, stwierdził, że w przypadku młodego pokolenia „wkurzenie nie przekłada się na kapitał społeczny”.

Kuczmierowski wskazał, że wielu młodych nie głosuje w wyborach i nie angażuje się społeczne, tylko wybiera emigrację. Dlatego należy przekonywać, aby zerwać ze zwyczajem wycofania i ucieczki i zachęcić młodych do większej aktywności w Polsce.

Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, wskazał, że wśród unijnych inicjatyw na czołowe miejsce powinny wysuwać się te, które są związane z rozwojem nauki i badań.

Banyś, podkreślił, że w ostatnich latach dzięki unijnym dotacjom poczyniono wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę uczelni wyższych. Kolejnym krokiem powinno być ściślejsze powiązanie i współpraca uczelni z przemysłem oraz biznesem.

Księżyc czeka

Prof. Jerzy Buzek, europoseł oraz były premier RP i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, zwrócił uwagę na buntownicze nastroje w takich krajach jak Hiszpania czy Grecja, gdzie więcej niż połowa młodych ludzi nie ma pracy.

Jak zaznaczył Buzek, za swój los często obwiniają oni UE, a nie rządy swoich krajów, które przez wieloletnie zaniedbania doprowadziły do osłabienia tamtejszych gospodarek.

Buzek stwierdził, że UE musi przeć do przodu poprzez rozwój nowoczesnego przemysłu i nacisk na innowacje. Europejczycy będą widzieć sens integracji wtedy, gdy gospodarka UE będzie w dobrej kondycji.

Młodym Buzek radził też, aby odnaleźli swoje „lądowanie na księżycu” - dalekosiężny i wielki cel, który z pozoru wydaje się bardzo trudny do zrealizowania - podobnie jak lądowanie człowieka na księżycu, ale jednocześnie może dać duży impuls do rozwoju.

Tomasz Elżbieciak

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI