Europejski Kongres Gospodarczy '2015

NEWS

Marka Polska Gospodarka będzie promować nasze produkty. Dobry przykład - Europejski Kongres Gospodarczy

wnp.pl (Piotr Stefaniak) |28-05-2015

Wspólna marka dla polskich produktów, powołanie specjalnego zespołu przedsiębiorców, samorządów i przedstawicieli ministerstw - to tylko niektóre z elementów projektu, którego rozpoczęcie ogłosił wicepremier Janusz Piechociński. Na jego realizację w najbliższych latach ma trafić łącznie 120 mln euro. Jako przykład promocji Polski na arenie międzynarodowej minister gospodarki wskazał Europejski Kongres Gospodarczy.

W czerwcu zostaną uzgodnione założenia współpracy i podpisana zostanie umowa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, różnymi agendami rządowymi, przedstawicielami przedsiębiorców oraz samorządami regionalnymi w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Brand.PL".

Jego celem jest koordynacja działań wspierających proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, tj. zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków.

Jak wynika z informacji przedstawionej dziennikarzom, resort gospodarki powoła zespół, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele resortu, MIR, PARP, ARR, PAIIZ, KIG oraz urzędów marszałkowskich.

- Chcemy podtrzymać trend wzrostu eksportu, ale m.in. ze środowisk przedsiębiorców otrzymujemy sygnały, żeby zwiększyć zakres promocji i jej koordynacji – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki.

MG zakłada m.in. wprowadzenie jednolitej wizualizacji polskich stoisk wystawienniczych, a także proponuje, aby zainteresowane instytucje występowały pod wspólnym logo "Marka Polskiej Gospodarki” (MPG).

Ministerstwo, w porozumieniu z regionami, zamierza wybrać kilka największych imprez targowych i zorganizować na nich efektowne stoiska informacyjne. Regiony prezentowałyby na nich swój potencjał eksportowy i turystyczny.

Przedsiębiorcy, korzystający ze wsparcia finansowego na internacjonalizację działalności, zobowiązani zostaną do wkomponowania w stoisko wystawiennicze opracowanego elementu z wizualizacją MPG. Ma to zwiększyć rozpoznawalność polskich wystąpień na targach zagranicznych, zakłada MG.

Według kierownictwa resortu, jeszcze większy efekt promocyjny może być osiągnięty, poprzez wspólną organizację stoisk wystawienniczych przedsiębiorców (wszystkie stoiska w jednym miejscu). "To jest jednak indywidualna decyzja każdego z wystawców, do której mamy nadzieje, że polscy przedsiębiorcy dojrzeją” – stwierdza się w komunikacje MG.

Na realizację programu Brand.PL planuje się przeznaczyć w latach 2015-2020, korzystając ze wsparcia unijnego, 30 mln euro (na programy otwarte) oraz 90 mln euro (na projekty przedsiębiorstw, wybierane w drodze konkursów).

Jak podkreślił Janusz Piechociński, równolegle będą realizowane wcześniej przyjęte lub nowe programy i formy promocji Polski i eksportu towarów i usług.

Chodzi więc zarówno o promocje 15 branż w 33 krajach, promocje regionalne (Go China, Go Africa, nowe: Go Arabia i Go Arctic) i o charakterze ogólnym (programy na siedmiu wybranych, perspektywicznych rynkach), jak i program "Aktywizacja na wybranych rynkach” (11 krajów azjatyckich oraz Europy Południowej).

Wicepremier Piechociński powiedział, że ważne są różne formy promocji i nawiązywania współpracy.

- Dwa lata temu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli krajów afrykańskich, w tym roku już kilkudziesięciu. Ale odebraliśmy też z Brukseli ważny sygnał polityczny, jako pokłosie kongresu - mówił Janusz Piechociński.

Obecna w Katowicach Nkosazana Dlamini-Zuma, przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej, powiedziała w Brukseli, że Unia Europejska nie tyle powinna bronić się przed napływem imigrantów z Afryki, lecz brać przykład z Polski - tworzyć miejsca pracy, jak polski Ursus w Etiopii. Więcej o tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym zobacz na stronie www.eecpoland.euWedług wicepremiera, po I kwartale polski eksport wzrósł o 5,2 proc. (tak jak w całym 2014 roku), a - mimo kilku niesprzyjających warunków zewnętrznych - w całym br. ma szansę wzrosnąć o 5,5 proc., do 172 mld euro.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI