Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Majchrzak Henryk

Majchrzak Henryk

Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dr inż. Henryk Majchrzak - od 15 października 2010 r. Prezes Zarządu PSE S.A. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwi¬cach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i został adiunktem w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni. W 2003 r. ukończył studia menedżerskie MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra ekonomii.
Od początku kariery zawodowej w 1986 r. związany zawodowo z energetyką. Pracował od stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrow¬ni Bełchatów, a od 1991 r. jako kierownik wydziału ruchu bloków, następnie główny inżynier eksploatacji w Elektrowni Opole. Od 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego ds. eksploatacji, w 2004 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego. W 2005 r. objął funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego BOT Elektrowni Opole S.A. W 2008 r. wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A., a w latach 2009 – 2010 - dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. piastował stanowisko Członka Zarządu PSE.
Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).
Posiada Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie B – Certified Senior Project Manager.