Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Luoma Arvi A. I.

Luoma Arvi A. I.

Firma: W.P. Carey

Stanowisko: Executive Director

Rozpoczął pracę w zespole ds. inwestycji międzynarodowych W. P. Carey w 2006 r. Wcześniej pracował dla UBS Investment Bank (w zakresie projektów typu „asset-backed finance”) oraz w zespole badań i rozwoju Grupy BMW. Od początku współpracy z W. P. Carey, Pan Luoma, działając na rzecz funduszy typu REIT (W. P. Carey Inc. oraz CPA®) był bezpośrednio zaangażowany w akwizycje i finansowanie projektów typu sale net-lease, lease-back oraz build-to-suit, o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy euro w całej Europie, z czego ponad 200 milionów w Polsce.
Arvi Luoma posiada doświadczenie w inwestowaniu we wszystkie typy nieruchomości i we wszystkich sektorach rynku. Pan Luoma specjalizuje się ponadto w ocenie nowych rynków na potrzeby inwestycji oraz rozwój globalnego portfela W. P. Carey.