Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Lublińska-Kasprzak Bożena

Lublińska-Kasprzak Bożena

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: Prezes

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Liczne staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz Komisji Europejskiej. Były ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Autorka publikacji z wykorzystania funduszy europejskich.
Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). W 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego TAFTIE.
Od kwietnia 2008 do marca 2009 r. Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 do kwietnia 2008 r. Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ARiMR związana była od 2001 r. Zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrażaniem Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Od 1999 do 2001 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach 1995-1996 doradca w międzynarodowej firmie konsultingowej. W latach 1997-1998 r. pracowała w amerykańskich programach pomocowych. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.