Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Lubera Dariusz

Lubera Dariusz

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 roku w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 roku związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko Prezesa Zarządu.
W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE S.A. Wieloletni, aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 roku prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.
Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od marca 2008 roku.