Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Lorbiecki  Michał

Lorbiecki Michał

Firma: Instytut Współczesnego Miasta

Stanowisko: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Planista, urbanista, entuzjasta miast. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Członek Instytutu Współczesnego Miasta oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zatrudniony w biurze architektonicznym Konior Studio. Posiada doświadczenie przy projektach badawczych i opracowaniach strategicznych. Działacz społeczny i współorganizator działań poświęconych rozwojowi oraz rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej.