Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Lisowski  Paweł

Lisowski Paweł

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Doradca Prezesa, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi