Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Leszkiewicz Adam

Leszkiewicz Adam

Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Sprawuje nadzór nad obszarami strategii i rozwoju, zarządzania, polityki personalnej oraz marketingu strategicznego.
Doświadczenie zawodowe:
2002-2006 Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
2007- Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy
2007-2009 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2009-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Wykształcenie:
Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dodatkowe informacje:
Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Wiceprezydent Pracodawców RP –przewodniczący platformy chemicznej Pracodawców RP; Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej, Członek Rady Naukowej ICSO.