Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Laufer Edward

Firma: Vantage Development SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Edward Laufer jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w SGH w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość. Edward Laufer posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji, restrukturyzacji i finansowania podmiotów i grup gospodarczych. W latach 90. był m.in. dyrektorem Agencji Przekształceń Własnościowych w Wałbrzychu oraz dyrektorem jednego z oddziałów Invest Banku S.A.
Od 1999 roku związany z Grupą Impel, zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Ekonomicznego, Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego oraz od 2000 roku do 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. W okresie pracy w Impel S.A. współdziałał w przeprowadzeniu reorganizacji Grupy Impel, współuczestniczył w przygotowaniu i wprowadzeniu akcji spółki Impel S.A. na GPW. Od 1 lipca 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Vantage Development S.A. organizując i dynamicznie rozwijając grupę developerską. W marcu 2012 roku wprowadził akcje Vantage do notowań na GPW.
Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich i członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu.