Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Langer  Ryszard

Langer Ryszard

Firma: Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodzony 10 marca 1952 r., absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, swoją wiedzę poszerzał podejmując studia podyplomowe m.in. na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Karierę zawodową rozpoczynał w 1978 r., podejmując pracę w jednej z największych fabryk przemysłu maszynowego w Polsce południowej, Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury
im. St. Szadkowskiego w Krakowie. Przez 20 lat zdobywał doświadczenie (m.in. w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, stosowania metod organizacji i zarządzania, udoskonalania rozwoju zawodowego pracowników), dzięki któremu w latach 90-tych został Członkiem Zarządu, a później objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Od 1999 roku (w wyniku wygranego konkursu) jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie działa w służbie Miastu i jego Mieszkańcom.
W 2013 r. (w wyniku uznania dla dotychczasowych osiągnięć, a także z uwagi na posiadane doświadczenie zawodowe), otrzymał dodatkowo nominację na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
W ramach pracy w sektorze gospodarki komunalnej zarządzał szeregiem kluczowych projektów inwestycyjnych: m.in. modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków „Płaszów,” budową Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, udoskonaleniem zakładów uzdatniania wody oraz programami rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierowane przez niego przedsiębiorstwa skutecznie wykorzystują środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie Prezes Ryszard Langer nadzoruje realizację Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, w ramach którego wybudowano jeden z największych w Polsce Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów o wydajności 220 tys. Mg/rok.
Ryszard Langer przeprowadził wdrożenie w zarządzanym przedsiębiorstwie wielu systemów zarządzania jakością oraz zastosował szereg nowoczesnych metod z zakresu organizacji i zarządzania. Jest również inicjatorem utworzenia platformy współpracy pomiędzy światem nauki, samorządem różnych szczebli oraz przedsiębiorstwami branżowymi pod nazwą małopolskiego klastra wodnego. Uznanie za jego styl działania i osobowość potwierdzają liczne nagrody i tytuły przyznawane przez środowiska branżowe, biznesowe, a także naukowe. Odznaczony m.in. KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie, przyznawanym osobowościom polskiego biznesu, postaciom szczególnie zasłużonym w dziele propagowania idei etyki w działalności gospodarczej.