Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kusz Roman

Kusz Roman

Firma: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Stanowisko: Adwokat,Przewodniczący, Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W latach 90-tych przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz członek władz Krajowych NZS.
Od 1997r. czynnie wykonuje zawód adwokata. W 2001 r. został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i od tego roku aktywnie działa na rzecz Samorządu Adwokackiego. W 2007 wybrany na Dziekana Izby Katowickiej , którą to funkcję pełnił do 2013 roku. Inicjator wielu działań Śląskiej Palestry na cele społeczne, które to są realizacją głównego zadania adwokatury jakim jest udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Obecnie jest Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich.
Sekretarz Rady Programowej Fundacji j Górnika Zabrze oraz Członek Rady Nadzorczej Górnika Zabrze SA.
W 2013r. został powołany na przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.