Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kurzydłowski Krzysztof Jan

Kurzydłowski Krzysztof Jan

Firma: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko: Dyrektor

Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. W pracy naukowej zajmuje się inżynierią materiałową, opisywaniem struktury i modelowaniem właściwości materiałów, badaniami nad nanomateriałami, kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Od 1993 do 1999 r. zajmował stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni. Od 2000 do 2005 r. był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której stał na czele Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki.
Od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uprzednio Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki).
W 2009 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, w 2012 r. Politechniki Śląskiej.