Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kuczmierowski Michał

Kuczmierowski Michał

Firma: Bank Zachodni WBK SA

Stanowisko: Dyrektor Programu Santander Universidades

Dyrektor Santander Universidades, Bank Zachodni WBK S.A.
Zarządza programem Santander Universidades w Polsce, w ramach którego realizowana jest wielowymiarowa współpraca ze szkołami wyższymi i środowiskiem akademickim.
Oparta jest ona na wsparciu finansowym i merytorycznym projektów stypendialnych i stażowych, wymianach akademickich, badaniach naukowych, współpracy międzynarodowej, rozpowszechnianiu wiedzy i technologii, inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązaniach m.in. legitymacje z funkcją płatniczą Smartcard
Santander Universidades to prawie 1200 uczelni z całego świata, w tym ponad 50 z Polski.
Wcześniej pracował w Banku przy wdrażaniu innowacyjnych usług bankowych m.in. nowatorskich funkcji instrumentów płatniczych. Przez wiele lat zajmował się doradztwem strategicznym oraz zarządzaniem informacjami.