Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Krzyżewski  Piotr

Krzyżewski Piotr

Firma: ARP Venture Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunków: finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia.
W dotychczasowej karierze zawodowej zarządzał finansami w dużych grupach kapitałowych na poziomie spółki i grupy – był m.in. Dyrektorem ds. Finansów w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. Posiada doświadczenie w ocenie rentowości inwestycji, przejęć, restrukturyzjacji spółek zarządzaniu ryzykiem finansowym i płynnością spółki/grupy. Budował i realizował strategie finansowania przedsiębiorstw. Zarządzał procesami pozyskiwania źródeł finansowania projektów.
Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Polskiego Holdingu Obronnego, nadzorującego projekty badawczo-rozwojowe. Członek Komitetu ds. Innowacyjności koordynowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Członek i przewodniczący rad nadzorczych – obecnie LOT AMS Sp. z o.o., wcześniej spółek: Cenzin SA., Przemysłowy Instytut Telekomunicji SA., Zakład Elementów Tłocznych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.