Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Krych  Przemysław

Krych Przemysław

Firma: Griffin Real Estate Sp. z o.o.

Stanowisko: Założyciel, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Griffin Group - firmy zarządzającej funduszami private equity, dedykowanymi rynkowi nieruchomości, z aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek był Dyrektorem Zarządzającym i Partnerem TDA Capital Partners (poprzednio Templeton Direct Advisors) i managerem Emerging Europe Private Equity Funds. Wcześniej zajmował szereg wysokich stanowisk w Banku Handlowym w Warszawie SA (obecnie Citibank Handlowy), w tym jako Członek Komitetu Zarządzającego Banku, Komitetu Kredytowego i Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Banku. Przemysław Krych był również asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym zdobył dyplom Magistra Prawa (summa cum laude).