Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Król   Maciej K.

Król Maciej K.

Firma: Xcity Investment Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Maciej K. Król, prezes Xcity Investment ma ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.

Od 3 lat związany z Grupą PKP SA. Od stycznia 2015 roku jest prezesem spółki Xcity Investment, która w Grupie PKP SA odpowiedzialna jest za projekty deweloperskie. Wcześniej był Dyrektorem w Departamencie Inwestycji, gdzie odpowiadał za zarządzanie kilkunastoma projektami inwestycyjnymi w formule joint venture oraz za wdrożenie założeń i powołanie podmiotu zależnego PKP S.A. dedykowanego do prowadzenia i realizacji projektów deweloperskich na rynku nieruchomości.

Przed związaniem się z Grupą PKP SA Maciej K. Król zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. prowadząc projekty inwestycyjne, analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również projekty marketingowe i IT w sektorze publicznym i prywatnym. W trakcie swojej kariery był partnerem i dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału międzynarodowej sieci doradców rynku nieruchomości GVA Worldwide oraz członkiem zarządu dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości odpowiadając za restrukturyzację portfela i finansowania. W związku z pełnionymi funkcjami w organizacjach międzynarodowych, odpowiadał za nadzór nad koordynacją transakcji inwestycyjnych, najmu oraz wycen portfeli międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.

Zdobył wykształcenie na polskich i zagranicznych uczelniach na kierunkach zarządzania i finansów, specjalizując się w sektorze usług rynku nieruchomości i negocjacji w biznesie, między innymi w Szkole Głównej Handlowej oraz Sheffield Hallam University. Posiada doświadczenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uzyskał tytuł członkowski Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute.