Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Krawczyk Jacek

Krawczyk Jacek

Firma: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Stanowisko: Przewodniczący Grupy Pracodawców

Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Autor opinii EKES nt. TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego).
W latach 2010-2013 był wiceprezydentem Komitetu, odpowiedzialnym za budżet. Wiceprezydent PKPP Lewiatan, największej organizacji reprezentującej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Były przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT. Jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem, byłym prezesem i członkiem Rad Nadzorczych banków oraz spółek z różnych branż gospodarki.