Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Krasiński Zygmunt

Krasiński Zygmunt

Firma: Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko: Dyrektor

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Od 1 maja 2004 r. ekspert, a od 1 stycznia 2005 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (grupa robocza 7PR dotycząca RSFF, Komitet Programowy 7PR „Współpraca międzynarodowa”, Komitet Programowy PR Horyzont 2020 „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka” oraz Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza Programów Ramowych UE. Doradca, trener i autor/współautor publikacji w obszarze zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).