Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kowalski Piotr

Kowalski Piotr

Firma: Fitch Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Piotr Kowalski jest Prezesem Zarządu Fitch Polska S.A., odpowiedzialnym za działalność agencji w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej.
Piotr Kowalski ma za sobą 18 lat pracy w branży ratingowej. Przed podjęciem współpracy z Fitch, zatrudniony był w największej wówczas na świecie agencji PR Burson-Marsteller. Zajmował się instytucjami finansowymi i zarządzaniem kryzysowym. W latach 1992 – 1995 pełnił funkcję wiceprezesa odpowedzialnego za obszar marketingu w amerykańskim funduszu mikropożyczkowym. Piotr Kowalski rozpoczął swoją drogę zawodową w administracji państwowej, gdzie pracował w latach 1990 - 1992.
Piotr Kowalski ukończył Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra, zaś tytuł MBA otrzymał na Uniwersytecie w Wisconsin (USA).