Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kowalczyk Wojciech

Kowalczyk Wojciech

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Sekretarzu Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego

Ekonomista związany z bankowością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
Urodzony 1 listopada 1965 r. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych.
Od lutego 2001 do października 2004 Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego.
Od wielu lat związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie najpierw odpowiadał za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011w randze wiceprezesa zarządu BGK nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Obecnie jest szefem jego Rady Nadzorczej.
Od 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym.
Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Od 18 listopada 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Odpowiedzialny za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego.
Od 13 lutego 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kontynuuje misję pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.