Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kościński Piotr

Kościński Piotr

Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Stanowisko: Koordynator Programu Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Od 2013 r. koordynator programu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmuje się prowadzeniem projektów badawczych dotyczących Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji prasowych, na temat sytuacji politycznej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a także stosunków Polski z tymi krajami. W latach 1991-2013 dziennikarz Rzeczpospolitej, m.in. zastępca kierownika działu zagranicznego i korespondent w Kijowie (1997-1999).