Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Korolec Marcin

Korolec Marcin

Firma: Ministerstwo Środowiska RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej