Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kopiński Dominik

Kopiński Dominik

Firma: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 50 publikacji i artykułów naukowych dotyczących Afryki Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, relacji afrykańsko-chińskich oraz polityki surowcowej. Jego artykuły ukazywały się m.in. w Journal of Contemporary African Studies, Africa Spectrum, African Affairs. Założyciel i Wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Jest m.in. autorem książki Pomoc rozwojowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 2011) oraz współredaktorem China's Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection (Routledge, London 2011). Prowadził badania terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie i Namibii.