Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Koperski Tadeusz

Koperski Tadeusz

Firma: Haldex SA

Stanowisko: prezes zarządu

Od 39 lat związany ze Spółką Haldex S.A., od stanowiska stażysty, poprzez Głównego Księgowego do członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego.
Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Menadżerskie oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.
Osiągnięcia zawodowe i udział w różnych przedsięwzięciach:  • Udział jako ekspert kluczowy w „FORESIGH-U” opartym na funduszu europejskim dotyczącym odpadów wydobywczych organizowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo – Hutniczą

  • Współautorstwo patentu „Sposób pozyskania kruszywa budowlanego z odpadów powęglowych”— Biuletyn Urzędu Patentowego 18/2003 poz.775 

  • Współpraca przy technologii granulacji mułów z prof. St. Serkowskim

  • Pełnił funkcję eksperta w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w zakresie odpadów z ramienia Pracodawców Kruszyw 

  • Autorstwo wielu opracowań i artykułów w zakresie gospodarki odpadowej przemysłu wydobywczego o charakterze naukowym np.:
    a) AGH doc. Iwona Kuczyńska, Tadeusz Koperski „Prorynkowe i proekologiczne działania w zakresie wykorzystania odpadów węglowych”
    b) Uniwersytet Rolniczy Prof. Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka, Tadeusz Koperski, Barbara Lech ”Odczyn i przewodnictwo elektrolityczne w wybranych materiałach powęglowych stosowanych w rekultywacji”.

  • Przeprowadzenie inwestycji w spółce w latach 2010 - 2015 w kwocie 50,0 mln zł z dotacją NFOŚiGW.


W zarządzaniu spółką kieruję się dewizą, że podstawą działania są inwestycje, innowacje technologiczne i organizacyjne.