Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Komornicki  Leon

Komornicki Leon

Stanowisko: Generał Wojska Polskiego w Stanie Spoczynku

Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Od 1968 r. do 1998 r. żołnierz zawodowy. Były zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowodził między innymi pułkiem czołgów, dywizją pancerną i okręgiem wojskowym. Od 1991 prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej. Członek Loży Założycieli i Rady Organizatorów BCC; Minister przemysłu obronnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC; Członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego; Ekspert spraw wewnętrznych i administracji.