Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kinde-Czyż Renata

Kinde-Czyż Renata

Firma: Metro Properties Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Renata Kinde-Czyż od 17 lat związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Pracę w koncernie rozpoczęła w 1997 roku na stanowisku dyrektor regionalnej, a następnie dyrektor do spraw zarządzania centrami handlowymi. W 2005 roku została powołana na stanowisko członka zarządu. Od marca 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Metro Properties w Polsce. Firma oferuje pełny wachlarz usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W Polsce Metro Properties zarządza m. in. 17 parkami i centrami handlowymi, 9 obiektami sieci M1, CH Ster w Szczecinie, CH Kometa w Toruniu, CH Tulipan w Łodzi, CH Centrum Ursynów w Warszawie, także 4 parkami handlowymi w Opolu, Olsztynie, Tychach i Kielcach.
Renata Kinde-Czyż jest absolwentką uniwersytetów w Gdańsku oraz Oslo, w Norwegii w zakresie nauk humanistycznych. Biegle porozumiewa się w języku norweskim i angielskim, zna też duński i niemiecki. Posiada tytuł Master of Business Administration, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Jako członkini zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych a zarazem jedna z jej założycielek ma znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Aktywnie promuje nowoczesne, międzynarodowe standardy zarządzania, zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i standaryzacji procesów zarządzania centrami handlowymi. Za jej inicjatywą portfolio obiektów zarządzanych przez METRO PROPERTIES w Polsce poddane zostało certyfikacji BREEAM In-Use, uzyskując rekordowe wyniki na skalę międzynarodową. 13 obiektów otrzymało ocenę doskonały w zakresie Building Management oraz bardzo dobry za Asset Rating. Procesy inwestycyjne przeprowadzone pod jej ścisłym nadzorem zwiększyły wartość zarządzanych centrów handlowych o 60 milionów euro. Znaczącym osiągnięciem, które przyspieszyło rozwój spółki w Polsce i rozszerzyło jej zasięg terytorialny było również pozyskanie do współpracy zewnętrznych inwestorów oraz funduszy inwestycyjnych, na rzecz których Metro Properties świadczy usługi z obszaru zarządzania nieruchomościami.
Renata Kinde-Czyż uczestniczy w licznych wydarzeniach branżowych, konferencjach i panelach dyskusyjnych dzieląc się know-how oraz przedstawiając i proponując rozwiązania biznesowe wynikające z wieloletniej praktyki zawodowej w międzynarodowym środowisku.
Prywatnie pasjonuje się narciarstwem, pływaniem oraz literaturą fantastyczno-naukową. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.