Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kercher Pete

Kercher Pete

Firma: Design for All Europe

Stanowisko: założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, Ambasador