Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Karpiński Włodzimierz

Stanowisko: Minister Skarbu Państwa RP

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE. Od lat związany z administracją publiczną. Od 24 kwietnia 2013 r. Minister Skarbu Państwa. Poprzednio pełnił funkcję m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.