Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Karnowski Jakub

Karnowski Jakub

Firma: Polskie Koleje Państwowe SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie doradzał (2000-01) w sprawach makroekonomicznych PKPP „Lewiatan”. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-03).
Od 2003 do 2008 r. pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008-12 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu CFA Society of Poland.