Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kapłucha  Marek

Kapłucha Marek

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję WP GA S.A. od lipca 2013, z odpowiedzialnością za obszar zakupu surowców strategicznych i zarządzanie łańcuchem dostaw.
Odpowiada m.in. za formułowanie i realizację przyjętej strategii zakupowej i logistycznej oraz zakupy surowców i logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie.
Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także odpowiada za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezydent Fertilizers Europe
Od czerwca 2013 roku pełni funkcję VP Fertilizers Europe – organizacji zrzeszającej europejskich producentów nawozów z siedzibą w Brukseli. W czerwcu 2015 roku ponownie wybrany na 2-letnią kadencję wiceprezydenta organizacji. Poprzednio, w latach 2011-13 pracował w Komitecie Handlowo-Ekonomicznym tej organizacji.

Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Ekonomia.

Doświadczenie zawodowe
od 2013 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
2009-2013 Członek Zarządu Grupy Azoty Puławy S.A.
2006-2009 Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Kraft Foods Int. East Adriatic Markets (8 krajów – Europa płd-wsch), Wiedeń, Austria
2001-2006 Kierownik Sprzedaży w Kraft Foods w South-East Europe Development Markets (7 krajów), Wiedeń, Austria
1997-2001 Kierownik Sprzedaży do Kluczowych Klientów na Polskę, Kraft Foods Polska, Warszawa
1992-1997 kolejno stanowiska: Kierownik Regionu, Kierownik działu ds. Marketingu Handlowego, odpowiedzialny za Kluczowych Klientów, Kraft Foods Polska, Warszawa
1991-1992 Interpegro-Lubex S.A., Specjalista ds. handlu z Europą Zach., od 1992 Członek Zarządu, Lublin

Dodatkowe informacje
Od listopada 2009 członek Council w International Fertilizer Association (IFA), od 2014 pełni rolę Ambasadora tej organizacji w Polsce
W okresie 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, przekształconej później w AGROCHEM Puławy Sp. z o.o.
Od kwietnia 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej.
Od grudnia 2013 pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej SIARKOPOL S.A. z siedzibą w Grzybowie
Od grudnia 2013 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ‘PUŁAWY’ S.A.
Od kwietnia 2014 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.