Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kapica Jacek

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej

W Ministerstwie Finansów od roku 2008 nadzoruje Służbę Celną (izby i urzędy celne), a od 2013 Administracje Podatkową (izby i urzędy skarbowe).
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę rozpoczął w 1991 r. jako dziennikarz w lokalnych mediach szczecińskich. Po studiach pracował jako marketing manager i dyrektor wykonawczy.
W Głównym Urzędzie Ceł pracował od roku 1999 do czasu likwidacji urzędu w 2002 r. Potem pracował jako dyrektor handlowy i prowadził działalność gospodarczą.
Do Służby Celnej powrócił w marcu 2004 r. W Ministerstwie Finansów zajmował się przeprowadzeniem audytu realizacji Strategii działania polskiej administracji celnej w roku 2004, a także kierował zespołem projektującym Strategię działania Służby Celnej na lata 2005-2007.
W sierpniu 2004 r. został powołany na zastępcę Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie. 22 marca 2006 roku zaczął pełnić obowiązki Dyrektora Izby Celnej. Z dniem 9 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, z którego zrezygnował w związku z mianowaniem na, podsekretarza stanu i Szefa Służby Celnej 1 lutego 2008.