Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Kamińska Danuta

Kamińska Danuta

Firma: Unia Metropolii Polskich

Stanowisko: Skarbnik Katowic, Przewodnicząca Komisji Skarbników Polskich

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe MBA. Od 2001 roku jest Skarbnikiem Miasta Katowice. Wieloletni członek Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Od 7 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, w ubiegłym roku wybrano ją na Prezesa Zarządu Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, spotkań tematycznych, zjazdów naukowych, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych. Autor i współautor wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych. Odznaczona przez Prezydenta PR Złotym Krzyżem Zasługi. Oprócz pracy zawodowej pasjonują ją podróże, poznawanie ludzi i ich kultury, interesuje się polityką, malarstwem, muzyką i psychologią.