Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jóźwiak  Jarosław

Jóźwiak Jarosław

Stanowisko: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Od 1999 roku związany z Fundacją "Świat na TAK", gdzie początkowo działał w grupie wolontariackiej, następnie został koordynatorem programu rozwoju i tworzenia młodzieżowych grup wolontariackich.
W latach 2001-2006 Członek Zarządu Fundacji "Świat na TAK" odpowiedzialny za finanse i organizację.
Od 2006 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z Radą Miasta, nadzór nad dzielnicami, przygotowanie rocznic i wydarzeń ważnych dla Miasta oraz współpracę zagraniczną.
Od 2013 roku Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny za partycypację społeczną, promocję Miasta i współpracę zagraniczną.
W dniu 4 grudnia 2014 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, gospodarkę nieruchomościami, kulturę i sztukę, obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy, sport i rekreację, politykę promocyjną m.st. Warszawy, a także komunikacje społeczną i partycypację.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre national du Mérite).