Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jorg Dariusz

Jorg Dariusz

Firma: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stanowisko: Dyrektor

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, specjalista w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się tematyką prowadzenia oraz rozwoju badań klinicznych w Polsce.