Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jędrzejczak Tomasz

Jędrzejczak Tomasz

Firma: Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Ur. 7 grudnia 1981 roku w Rawie Mazowieckiej. Absolwent studiów socjologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa nieruchomościami w Wyższej Szkole Finansów Handlu i Finansów Międzynarodowych, z rolnictwa realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego i SGGW, z zarządzania zespołem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim
w EUROREG, i w tej samej jednostce naukowej studia podyplomowe pt. Akademia Ewaluacji.
Pracował m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prowadził firmy JTK Consulting oraz Maxprof, które specjalizowały się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i prowadzeniu kampanii PR, także dla polityków i samorządowców.
Zajmował się także doradztwem w zakresie PR oraz prowadził szkolenia m.in. z ekonomii społecznej, ewaluacji i pozyskania funduszy unijnych.
Jest wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z negocjacji i psychologii w zarządzaniu.
W okresie od grudnia 2012 r. do 25 lutego 2013 r. sprawował funkcję szefa gabinetu politycznego ministra gospodarki.
Od 26 lutego 2013 do 19 grudnia 2014 był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny m.in. za sprawy obywatelskie i obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie i Rady ds. Uchodźców.
Interesuje się marketingiem politycznym, teorią administracji oraz socjotechniką. Jego pasją są podróże, gra w piłkę nożną, pływa. Jego ulubionym deserem jest szarlotka.