Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jażdżyński Tomasz

Jażdżyński Tomasz

Firma: Dyrektor Zarządzający, Segment Media i Komunikacja, Grupa Allegro Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, GG Network SA

Tomasz Jażdżyński (44) jest absolwentem Informatyki (1995) oraz Zarządzania i Marketingu (1998) na AGH w Krakowie.

Był jednym z założycieli, powstałej w roku 1994, spółki Abakus - producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje kapitałowe. Począwszy od 1995 r. przez 5 kolejnych lat pracował w krakowskich domach maklerskich KDM (obecnie IDM SA) i Penetrator, między innymi jako analityk rynku kapitałowego i szef działu IT.

We wrześniu 1999 r. związał się z portalem Interia.pl, w którym w kwietniu 2000 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki. W lutym 2001 r. - przed ukończeniem 30 roku życia, jako najmłodszy w historii polskiego rynku kapitałowego prezes zarządu - wprowadził Interia.pl SA na GPW w Warszawie.

Po zablokowaniu przez jednego z właścicieli planowanego przez portal przejęcia komunikatora Gadu-Gadu, odszedł w październiku 2004 r. z Interia.pl i związał się z Wirtualną Polską. Tam pełnił funkcję dyrektora finansowego i był odpowiedzialny za restrukturyzację finansową i operacyjną, znajdującej się wówczas w stanie upadłości spółki.

Od listopada 2005 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Bankier.pl, z którym w czerwcu 2006 r. zadebiutował na GPW w Warszawie. Był pierwszym prezesem zarządu, który wprowadził na warszawską giełdę dwie spółki.

Po przejęciu kontroli nad Interia.pl przez grupę Bauer Media, ponownie, od maja 2008 r., pełnił funkcję prezesa zarządu portalu.

Od stycznia 2011 roku jest prezesem GG Network SA (wchodzącego w skład koncernu mediowego Naspers Ltd.), operatora komunikatora Gadu-Gadu. Od początku 2013 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego Segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro w skład którego poza GG Network SA jeszcze do niedawna wchodziły również Grupa Bankier.pl sp. z o.o. i Wykop.pl sp. z o.o.

Redakcja Internet Standard przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu, a Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce tytuł Menedżer Roku 2007
W 2009 r. otrzymał przyznawaną przez Interactive Advertising Bureau Polska prestiżową nagrodę MIXX Awards za dokonania życiowe.