Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jaworowski Jakub

Jaworowski Jakub

Firma: Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Wzmocnienia Przemysłowego Śląska

Stanowisko: Sekretarz Stanu, Sekretarz Rady Gospodarczej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, w ramach którego studiował finanse na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończył również historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Korespondent makroekonomiczny Agencji Reutera w Warszawie (2006-2011), ekonomista Banku BPH (2011), a od 2012 roku Radca początkowo w Biurze Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, a później w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnik programu Chartered Financial Analyst (CFA).