Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jaroszek Paweł

Jaroszek Paweł

Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: członek zarządu

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA (International Social Security Association) - ISSA Network (IEN), Wiceprzewodniczący Stałej Komisji Technicznej ISSA ds. Inwestowania Funduszy Zabezpieczenia Społecznego, Zastępca członka Komisji Kontroli ISSA. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko-finansowych oraz z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Słuchacz studiów doktoranckich Doctoral Programme in Management and Economics w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.