Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jarczewski Paweł

Jarczewski Paweł

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2013.
Wykształcenie
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, specjalność: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.
Szkolenia i kursy
Harvard Business Review Poland - Elite Leadership Program 2012 - program rozwoju liderów rozwijający umiejętności i wiedzę z zakresu innowacji, zarządzania organizacją oraz marketingu strategicznego.
Kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem.
Liczne kursy z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży.
Doświadczenie zawodowe
 od 2013 Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 2008-2013 Prezes Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. (obecna nazwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)
 2007-2008 Dyrektor ds. Rozwoju, CTL Logistics S.A.
 2007-2007 Własna działalność gospodarcza
 2002-2006 Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 1999-2002 Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 1992-1999 Kierownik Zespołu Akwizycji i Koordynacji, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych, PROZAP sp. z o.o.
Ponadto w latach 1999-2005 członek rad nadzorczych spółek zależnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Od maja 2011 do maja 2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bałtyckiej Bazy Masowej sp. z o.o.
Dodatkowe informacje
 Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (obecnie Fertilizers Europe) (2011-2013)
 Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (IFA)
 Przedstawiciel Spółki Grupa Azoty S.A. w Europejskim Stowarzyszeniu Petrochemicznym (EPCA) oraz w Stowarzyszeniu Central Europe Energy Partners (CEEP)
 Członek Konwentu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Konwentu Politechniki Lubelskiej, Konwentu Politechniki Warszawskiej i Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie