Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jankowski Jacek

Jankowski Jacek

Stanowisko: Ambasador RP w Etiopii

Jacek Jankowski od listopada 2012 r. przebywa w Addis Abebie, gdzie jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Polski w Etiopii, Dżibuti oraz Sudanie Południowym, a także Stałym Przedstawicielem przy Unii Afrykańskiej oraz Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki. W styczniu 2013 nawiązał z ramienia Polski stosunki dyplomatyczne z nowopowstałym państwem: Sudanem Południowym. Aktywnie realizuje priorytety polskiej polityki zagranicznej w stosunku do kontynentu afrykańskiego oraz efektywnie wspiera rozwój współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej z krajami akredytacji.

Jacek Jankowski jest absolwentem trzech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (nauki polityczne), Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz Columbia University w Nowym Jorku (stosunki międzynarodowe). Był stypendystą, a następnie konsultantem Banku Światowego w Waszyngtonie w zakresie wspierania inicjatyw pro-rozwojowych w Afryce, głównie w dziedzinach energetyki i ochrony środowiska.

Od 1994 r. pracuje w polskich instytucjach rządowych. Jako ekspert narodowy w Sekretariacie Karty Energetycznej w Brukseli wspierał proces ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej w wielu państwach. Posiada również szerokie doświadczenie związane z obsługą medialną prac rządu oraz Premiera (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Od roku 2001 jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2005–2012 pracował jako dyplomata w Brukseli w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej (UE). Jako przedstawiciel Polski w Radzie UE współtworzył Wspólną Strategię Afryka – UE. Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE przewodniczył regularnym obradom Państw Członkowskich w ramach Grupy ds. Stosunków Zewnętrznych UE (RELEX).

W listopadzie 2014 r. Ambasador Jacek Jankowski został uhonorowany przez Grzegorza Schetynę, Ministra Spraw Zagranicznych RP nagrodą Amicus Oeconomiae, która jest wyrazem uznania dla osiągnięć w dziedzinie wsparcia i ochrony polskich interesów gospodarczych na rynkach zagranicznych. W lipcu 2015 r. Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, wręczył Ambasadorowi Jankowskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.