Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Janicka Anna

Janicka Anna

Firma: Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Brzeziny. Specjalistka zarządzania, finansów i księgowości; finansami Szpitala zajmuje się od początku 2013 r., a zarządza nim od kwietnia 2015 r. Odpowiada za rozwój, aspekty finansowe, prawne i administracyjne Szpitala. Zajmuje się ścisłą współpracą z NFZ, prowadzi dialog z pracownikami oraz negocjacje z dostawcami sprzętu, leków i usług dla szpitala. Jako dodatkowe wyzwanie traktuje rozwój prywatnego segmentu usług medycznych. Wielką wagę przywiązuje do wprowadzania w szpitalu najwyższych standardów jakości zarówno w zakresie medycznym, jak i bezpieczeństwa środowiska i pracy. Doradzała klientom w jednej z największych na świecie firm konsultingowych – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Od 2010 r. do początku 2013 r. była menedżerem finansowym w MBL Poland Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za kontakty z instytucjami finansowymi. Zajmowała się również doradztwem w zakresie: tworzenia spółek, przygotowywania projektów budżetowych, planowania i zarządzania przepływem gotówki. Ponadto pełniła rolę związaną z nadzorem nad działem księgowości spółki oraz kontaktami z instytucjami podatkowymi. Jest współautorką kompendium rachunkowości w rozdziałach dotyczących łączenia spółek i konsolidacji oraz współautorką opracowania „Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”.