Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Jabłońska Magdalena

Jabłońska Magdalena

Firma: PwC

Stanowisko: Zespół Innowacji i R&D

Ekspert z ponad 11 letnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstw. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych w obszarze opracowania optymalnej ścieżki finansowania strategii biznesowej przy wsparciu środków publicznych oraz ulg podatkowych.
Ekspert w obszarze organizacji, optymalizacji procesów, w tym w szczególności procesów związanych z obsługą projektów B+R i innowacyjnych. Zrealizowała projekty doradcze w obszarach: budowania strategii B+R, organizacji funkcji B+R+I, skutecznego zarządzania własnością intelektualną, budowania efektywnych procesów zarządzania projektami B+R. Doradza także w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji, opracowywania koncepcji modeli biznesowych w obszarze działalności akceleracyjnej. Wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich finansowania, w tym w oparciu o VC.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji traktujących o pomocy publicznej na inwestycje innowacyjne i B+R przedsiębiorstw. Aktywnie wspiera prace konsultacyjne nad budowaniem systemu zachęt na B+R. Komentator TV i w prasie, prelegentka w debatach dotyczących ekosystemu innowacji, czy systemu zachęt dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R i innowacyjnej.