Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Hanczarek Tomasz

Hanczarek Tomasz

Firma: Work Service SA

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Współzałożyciel, wieloletni członek Rady Nadzorczej,
a w latach 2010-2015 roku Prezes Zarządu Work Service S.A. Jeden z kreatorów polskiego rynku pracy, twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Od 2014 roku pełni również funkcję pełnomocnika Zarządu Krajowego Centrum Pracy. Obecnie piastuje także funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Work Express oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Finance Care, a także jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: KGHM Letia Park Technologiczny S.A.; Exact Systems, MediStaff, Work Service International. W latach 2004–2012 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Work Service Outsourcing, a latach 2009-2011 był prezesem Zarządu spółki SellPro specjalizującej się w usługach merchandisingu. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Young Travel Sp. z o.o. oraz Virtual Cinema Sp. z o.o.

Wrocławianin z pochodzenia i zamiłowania. Od wielu lat poza działalnością biznesową angażuje się
w działalność społeczną na rzecz miasta Wrocław i okolic. Radny pięciu kolejnych kadencji Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1998-2016. Obecnie pełni również funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Praworządności i Bezpieczeństwa w mieście Wrocław.

Absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej oraz IESE Business School w Barcelonie, gdzie ukończył program AMP (Advanced Management Program). Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Wielokrotny laureat prestiżowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.