Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Hajdarowicz Grzegorz

Hajdarowicz Grzegorz

Firma: Grupa Gremi

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy.
Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w skład której wchodzą: Jupiter SA, KCI SA, Gremi Media SA, Dragmor Sp. z o.o., Gremi Film oraz GREMI Business Communication sp. z o.o (GBC).
Konsul Honorowy Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku.
Wraz ze spółkami grupy kapitałowej GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi w Polsce i w Brazylii, gdzie Grupa posiada duże tereny inwestycyjne. Poprzez spółkę Gremi Film zaangażowany jest w produkcje filmowe. Wyprodukował sześć filmów fabularnych (w tym trzy międzynarodowe koprodukcje). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GBC sp. z o.o. wydawcy tytułów: Rzeczpospolita, Bloomberg Businessweek Polska, Parkiet, Sukces i Uważam Rze.
W latach 80. i 90. pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego tygodnika wydawanego w Nowym Jorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Absolwent Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.