Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Guzera  Hubert

Guzera Hubert

Firma: alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i absolwent kierunku Bachelor Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Laureat i finalista wielu ogólnopolskich konkursów z dziedziny doradztwa biznesowego. Aktualnie pracuje jako Visiting Associate w The Boston Consulting Group. Zaangażowany w dziennikarstwo ekonomiczne, był m.in. redaktorem naczelnym magazynu Finance News, redaktorem w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu oraz czasopiśmie studenckim Magiel.