Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Grzelak  Piotr

Grzelak Piotr

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Gdańska

ur. w 1982 r. w Gdańsku, mąż Emilii, ojciec sześcioletniego Franka i dwuletniego Bronka
- dziewiąty rok związany z Miastem
- wychowany na Morenie, we Wrzeszczu i w Brzeźnie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wybrane pozycje):
• Radny Miasta Gdańska w kadencji 2010-2014
• Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska (KRPiOŚ)
• Inicjator zespołu ds. estetyzacji KRPiOŚ, a następnie członek Komisji Rewitalizacji
• Członek Komisji Strategii i Budżetu
• Ponownie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska (startując z szóstego miejsca czwarty wynik na liście z liczbą 1224 głosów)
• Obecnie Project Manager w Zespole Doradztwa Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
• Odpowiedzialny za przygotowanie studiów wykonalności, możliwości oraz dokumentów strategicznych, w tym między innymi takich projektów, jak: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Szkoła Podstawowa w Gdańsku Kokoszkach, Strategia ZIT
• Współautor kompromisu wokół I Stanowiska Negocjacyjnego Obszaru Metropolitalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
• Wcześniej podinspektor i inspektor w Kancelarii Prezydenta pełniący kolejno funkcje pracownika Biura Prasowego i Asystenta Prezydenta Miasta
• Reprezentant Miasta Gdańska w Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities) - członek Rady Wykonawczej UBC z ramienia polskich miast
• 2010 - Szef Sztabu Wyborczego kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska
• Wieloletni Prezes Regionu Pomorskiego stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści
WYKSZTAŁCENIE (bez kursów):
• 1997 - Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Lili Wenedy w Gdańsku (w 1997 pierwszy uczeń w historii szkoły z tytułem Szkolara przyznawanym dla najlepszego ucznia)
• 2001 - Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (współinicjator powstania Koła Europejskiego, laureat olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej)
• 2006 – Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Socjologia (Prezes Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv), działacz samorządu studentów)
2014 – Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia, specjalność Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw (przewidywany termin obrony pracy magisterskiej – luty 2015 r.)