Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Grehl  Adam

Grehl Adam

Stanowisko: Wiceprezydent Wrocławia

Adam Grehl urodzony w 1955 r. we Wrocławiu. Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczony samorządowiec. Radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II i III kadencji.
W latach 1992 – 1998; 2002 - nadal I Wiceprezydent Wrocławia aktualnie nadzorujący Departament Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiada za realizacje zadań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony zabytków, zieleni oraz oferty sprzedaży nieruchomości komunalnych.
Jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. rewitalizacji.