Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Grabarczyk Leszek

Grabarczyk Leszek

Firma: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Od 2011 roku, jako z-ca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge – pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej.