Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gościniarek Sebastian

Gościniarek Sebastian

Firma: BBSG Sp. z o.o.

Stanowisko: partner

Jest jednym z założycieli i partnerem w BBSG Sp. z o.o.. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracował dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Realizował projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.


Obecnie szczególnie angażuje się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuje też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast - wpływ działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny.


Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobył tytuł MBA.